Tìm kiếm
Văn bản pháp luật
  Files   Cập nhật
Nghị quyết 23/2006/NQ-CP, ngày 07 tháng 9 năm 2006. Về một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo quy định tại Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ.
  30/08/2012   0
Nghị quyết 34/2007/NQ-CP, ngày 03 tháng 7 năm 2007. Về một số giải pháp để thực hiện việc cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp.
  30/08/2012   540
Nghị quyết 48/2007/NQ-CP, ngày 30 tháng 8 năm 2007. Về việc điều chỉnh một số nội dung chính sách bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ và giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại.
  30/08/2012   0
NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 3, SỐ 15/2008/NQ-QH12 NGÀY 29 THÁNG 05 NĂM 2008 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ MỘT SỐ TỈNH CÓ LIÊN QUAN
  30/08/2012   740
Nghị quyết 19/2008/NQ-QH12, ngày 03 tháng 06 năm 2008 Thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam.
  30/08/2012   548
Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ về việc Thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng đối với dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp
  30/08/2012   0
Nghị quyết số 01/2009/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009
  30/08/2012   434
Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20/04/2009 của Chính phủ Về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.
  30/08/2012   0
Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 12/06/2009 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.
  30/08/2012   805
Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng.
  30/08/2012   908
Quyết định số 739/QĐ-BXD ngày 15/08/2012 của Bộ Xây dựng
  30/08/2012   900
Quyết định số 746/QĐ-BXD ngày 16/08/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
  30/08/2012   892
Quyết định số 761/QĐ-BXD ngày 22/08/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
  30/08/2012   984
Thông tin thời tiết
Hà Nội 0
Tỷ giá ngoại tệ
Tỷ giá ngoại tệ
Đang tải dữ liệu...
Bình chọn
Bạn biết đến chúng tôi qua nguồn nào?
Internet
Báo chí
Truyền hình
Tờ rơi
Tập Đoàn Đầu Tư Phát Triển Hà Nội
Trụ Sở:445 Đội-Ba Đình -Hà Nội Việt Nam
Điện Thoại:(84.4) 3.7674450-(84.4) 3.7674452.FAX:(84.4) 3.7674451.
WebSite: hanoigroup.org.vn. Email:info@hanoigroup.org.vn.

OWF 4.9.6 Developed by INGA Co.,Ltd.
Lên đầu trang