Tìm kiếm
Quyết định thành lập

Uỷ Ban Nhân dân                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Thành phố Hà nội                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 533/QĐ-UB                                                                                           Hà nội, ngày 29 tháng 3 năm 1994

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI

                                                                  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI


- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
- Căn cứ Quyết định số 38/HĐBT ngày 10/4/1989 của Hội đồng Bộ trưởng;
- Xét tờ trình xin thành lập TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI;
- Xét đề nghị của Trưởng ban Tổ chức chính quyền thành phố và Giám đốc sở Xây dựng Hà nội.
                                                                                          QUYẾT ĐỊNH

Điều I. Cho phép thành lập TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI
(tên tiếng Anh: Hanoi Investment & Development Group)
- Tên viết tắt: Tập đoàn Hà nội.
- Tên giao dịch: HANOI GROUP
- Địa chỉ giao dịch: Khách sạn Mây – đường Liễu Giai – Ba Đình – Hà nội
Điện thoại: 348.222 – 348.223. Fax: 84-4-347080.
- Các thành viên sáng lập:
1 Công ty Xây dựng số 9 Hà nội (Sở xây dựng Hà nội).
2 Công ty Xây dựng Hồng Hà (Sở Nông lâm nghiệp Hà nội).
3 Công ty TNHH Hữu nghị FORTIKA (Thành phố Hà nội).
4 Ngân hàng nông nghiệp Việt Nam.
5 Tổng Công ty Máy và Phụ tùng (Bộ thương mại).
6 Công ty TNHH Thiết kế và tư vấn xây dựng ADC (Thành phố Hà nội).
7 Xí nghiệp xây dựng Gia lâm (UBND huyện Gia lâm).
Điều II: TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀNỘI được phép:
1. Tư vấn cho các nhà đầu tư. Xây dựng các dự án đầu tư phát triển, các dự án tổng thầu đầu tư xây dựng bao gồm: tiếp nhận, chủ trì lập dự án khả thi, quản lý và tổ chức các chương trình đầu tư và dự án sản xuất kinh doanh trong và ngoài nước.
2. Đầu tư xây dựng, kinh doanh và khai thác sử dụng: Nhà ở, khách sạn, văn phòng làm việc, nhà máy, hạ tầng đô thị và các loại hình bất động sản khác: Dịch vụ tư vấn, thiết kế, xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và công trình kỹ thuật hạ tầng, thông qua các pháp nhân kinh tế trong Tập đoàn.

3. Tổ chức lập các dự án sản xuất kinh doanh VLXD, hàng tiêu dùng, đại lý tiêu thụ sản phẩm hàng hoá. Liên doanh liên kết kinh tế với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước, giúp các thành viên trong Tập đoàn lựa chọn, tiếp nhận và tổ chức thực hiện.
4. Tổ chức dịch vụ du lịch, tiền tệ, thông tin, quảng cáo và kinh doanh xuất nhập khẩu, thiết bị, phục vụ sản xuất và tiêu dùng. Cung cấp thông tin, chuyển giao công nghệ, bồi dưỡng đào tạo cán bộ KHKT, QLKT, tiếp thị…trong và ngoài nước.
5. Lập phương án thành lập các Công ty cổ phần và Công ty trách nhiệm hữu hạn theo Luật công ty để đại diện cho Tập đoàn thực hiện các dự án cụ thể.
6. Hỗ trợ các đơn vị thành viên nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, đổi mới công nghệ quản lý và công nghệ sản xuất. Hỗ trợ các thành viên trong việc nhận thầu các dự án của mình.
Điều III .
1. Tập đoàn Đầu tư Phát triển Hà nội là tổ chức liên kết kinh tế gồm các pháp nhân độc lập, tự nguyện, được tổ chức và hoạt động theo Quy chế của Tập đoàn để thực hiện các chương trình đầu tư, phát triển kinh tế và xã hội.
2. Hoạt động của Tập đoàn đầu tư phát triển Hà nội không ảnh hưởng đến quyền tự chủ và trách nhiệm của các thành viên đã được quy định bởi luật pháp và các quyết định khác của Nhà nước.
3. Tập đoàn đầu tư phát triển Hà nội được tổ chức và hoạt động bằng việc cho phép thành lập Tập đoàn của UBND thành phố Hà nội và được sự đảm bảo về nguồn tài chính của các thành viên tham gia tập đoàn.
4. Hội đồng quản trị Tập đoàn đầu tư phát triển Hà nội được tổ chức và hoạt động theo quy chế của Tập đoàn đã được các thành viên thông qua. Quy chế này phải được đăng ký tại UBND thành phố Hà nội.
Điều IV.
Tập đoàn Đầu tư Phát triển Hà nội có con dấu riêng, được mở tài khoản chi phí hành chính, được sử dụng biểu tượng riêng và đăng ký theo pháp luật sở hữu công nghiệp Việt nam.
Điều V.
Các ông: Chánh văn phòng UBND Thành phố, Trưởng ban tổ chức chính quyền Thành phố, Giám đốc sở xây dựng, Thủ trưởng các sở ban ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các Quận, Huyện và Tập đoàn đầu tư phát triển Hà nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn trực tuyến
Tư vấn trực tuyến
Hỗ trợ khách hàng
Hỗ trợ khách hàng
THỐNG KÊ TRUY CẬP
   Trực tuyến : 65
   Truy cập trong ngày : 7
   Tổng số truy cập : 348589
Tập Đoàn Đầu Tư Phát Triển Hà Nội
Trụ Sở:445 Đội-Ba Đình -Hà Nội Việt Nam
Điện Thoại:(84.4) 3.7674450-(84.4) 3.7674452.FAX:(84.4) 3.7674451.
WebSite: hanoigroup.org.vn. Email:info@hanoigroup.org.vn.

OWF 4.9.6 Developed by INGA Co.,Ltd.
Lên đầu trang