Tìm kiếm
Tầm nhìn - Sứ mệnh - Định hướngTẦM NHÌN CỦA TẬP ĐOÀN HÀ NỘI:


Tập đoàn Đầu tư Phát triển Hà Nội phấn đấu trở thành Tập đoàn kinh tế quốc tế giàu mạnh, đa ngành nghề, đa sở hữu.


SỨ MỆNH CỦA TẬP ĐOÀN HÀ NỘI:


Tập đoàn Hà Nội là một nhà đầu tư chuyên nghiệp trong mọi lĩnh vực kinh doanh; luôn gắn liền việc phát triển của mình với nghĩa vụ góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô Hà Nội.


Tập đoàn Hà Nội luôn tạo ra sự đa dạng và phát triển cho chính mình, cho đối tác và cho khách hàng của mình.


Tập đoàn Hà Nội nơi mà mỗi thành viên đều được thể hiện và cống hiến hết khả năng của mình để trở thành chủ nhân của Tập đoàn.


ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC CỦA TẬP ĐOÀN HÀ NỘI


Nguồn lực của Tập đoàn Hà Nội:


- Tập đoàn Hà nội xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ lãnh đạo, quản lý và nhân viên của mình thành các nhà chuyên nghiệp có khả năng làm việc độc lập và biết phối hợp theo nhóm để tạo ra nguồn lực có giá trị.


- Tập đoàn Hà Nội phát triển mối quan hệ hợp tác tốt với Chính phủ, Chính quyền Thủ đô, với các tổ chức Hiệp hội trong nước và quốc tế, với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam để tạo ra cho mình nhiều cơ hội kinh doanh hơn nữa và đó chính là nguồn lực đặc biệt.


 Chiến lược phát triển của Tập đoàn Hà Nội:


Dựa vào các nguồn lực đặc biệt và nguồn lực có giá trị của mình, Tập đoàn Hà Nội theo đuổi chiến lược tăng trưởng thông qua liên kết, hợp tác; kết hợp với chiến lược đa đạng hóa về đầu tư và sản phẩm.


Nội dung của chiến lược:


- Thành lập các doanh nghiệp thành viên trực thuộc, là pháp nhân đại diện cho Tập đoàn trong các lĩnh vực kinh doanh, trong đó tập trung vào các lĩnh vực đầu tư; xây dựng; tư vấn và dịch vụ và thương mại. Tại các doanh nghiệp này Tập đoàn nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.


- Tham gia hợp tác, liên kết với các đối tác trong và ngoài nước để thành lập các doanh nghiệp kinh doanh trên mọi lĩnh vực. Đó là các công ty liên doanh, liên kết mà Tập đoàn nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ.


- Đầu tư xây dựng nguồn lực có giá trị, thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ Lãnh đạo, Quản lý và nhân viên của Tập đoàn, xây dựng kiện toàn hệ thống Quy chế quản lý, điều hành sử dụng lao động và tiền lương, kết hợp linh hoạt cùng các cơ chế khoán sản phẩm, cơ chế thưởng phạt, cơ chế mua cổ phiếu ưu đãi, mua bất động sản ưu đãi…nhằm ổn định và nâng cao thu nhập cho người lao động.


- Xây dựng phát triển và khai thác các nguồn lực đặc biệt, thường xuyên mở rộng, tăng cường hợp tác, trao đổi với các cấp chính quyền, các cơ quan quản lý Nhà nước, các cơ quan thông tấn Báo chí cũng như phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức Hiệp hội Doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm quản lý quảng bá hình ảnh văn hóa Tập đoàn cũng như trở thành đầu mối cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho các tổ chức này nói riêng và toàn xã hội nói chung.


- Thúc đẩy và tích cực tham gia xây dựng thị trường nội bộ trong cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô và cộng đồng doanh nghiệp ViệtNam.


- Tập trung xây dựng các dự án đầu tư, tạo ra lợi thế cạnh tranh từ đó huy động nguồn vốn cho các dự án này thông qua thị trường cổ phiếu OTC.


- Tham gia đầu tư và các doanh nghiệp Nhà nước thực hiện cổ phần hóa.


- Tạo điều kiện cho nhân viên của Tập đoàn được tham gia góp vốn đầu tư kinh doanh và mua cổ phiếu trong các đơn vị thành viên của Tập đoàn.

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn trực tuyến
Tư vấn trực tuyến
Hỗ trợ khách hàng
Hỗ trợ khách hàng
THỐNG KÊ TRUY CẬP
   Trực tuyến : 405
   Truy cập trong ngày : 51
   Tổng số truy cập : 345691
Tập Đoàn Đầu Tư Phát Triển Hà Nội
Trụ Sở:445 Đội-Ba Đình -Hà Nội Việt Nam
Điện Thoại:(84.4) 3.7674450-(84.4) 3.7674452.FAX:(84.4) 3.7674451.
WebSite: hanoigroup.org.vn. Email:info@hanoigroup.org.vn.

OWF 4.9.6 Developed by INGA Co.,Ltd.
Lên đầu trang