Tìm kiếm
Hoạt động xã hội
Hiển thị 1 đến 2 trong 2 tin tức
Chỉ bảo hiểm đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam và đối tượng chỉ là cá nhân; tổ chức bảo hiểm tiền gửi thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam... cũng là những vấn đề chưa thuyết phục các đại biểu Quốc hội.  Xem chi tiết »
Công tác hoạt động xã hội được coi là một phần trọng trách của Tập đoàn Đầu tư Phát triển Hà Nội. Với phương châm phát triển bền vững, gắn sự phát triển của Tập đoàn với sự phát triển chung của xã hội.  Xem chi tiết »
Hiển thị 1 đến 2 trong 2 tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn trực tuyến
Tư vấn trực tuyến
Hỗ trợ khách hàng
Hỗ trợ khách hàng
Tập Đoàn Đầu Tư Phát Triển Hà Nội
Trụ Sở:445 Đội-Ba Đình -Hà Nội Việt Nam
Điện Thoại:(84.4) 3.7674450-(84.4) 3.7674452.FAX:(84.4) 3.7674451.
WebSite: hanoigroup.org.vn. Email:info@hanoigroup.org.vn.

OWF 4.9.6 Developed by INGA Co.,Ltd.
Lên đầu trang